top of page

POZITIVNÍ ÚČINKY HUDEBNÍHO VZDĚLÁNÍ

 

 

Je dokázáno, že hudební vzdělání příznivě podporuje mozkovou činnost a jde ruku v ruce s rozvojem jiných nejen hudebních schopností. Děti, které se hudebně vzdělávají, mají obecně lepší výsledky v mnoha jiných předmětech. Hudba pozitivně ovlivňuje například:

  • Jazykové a řečové schopnosti

  • Matematika - hudební rytmus zlepšuje některé matematické dovednosti - počítání, rozdělení taktu do dob

  • Inteligence - zlepšení představivosti a schopnosti vizualizace, zlepšení paměti a soustředění

  • Kreativní myšlení - děti, u kterých není rozvíjeno, tak zakrní, což je markantně vidět v dospělosti, pokud porovnáte někoho, kdo byl správně trénovaný oproti tomu, kdo nebyl. Správná hudební výuka by měla obsahovat různá cvičení na efektivní podporu kreativního myšlení. 

  • Osobnostní rozvoj - zvýšení sebevědomí, navyknutí si na to, že vlastní úsilí přináší ovoce a že pokud to neudělám já, nikdo jiný to za mě neudělá, trpělivost, sebeovládání, hraní ve skupině posiluje týmového ducha a pocit, že někam patřím a mnoho dalšího

  • Fyzické zdraví - hudba a zpěv zlepšují prokazatelně náladu, snižují stres a mají tak pozitivní vliv na fyzické i psychické zdraví

Zdroj: Hallam, Susan. “The power of music: its impact on the intellectual, social and personal development of children and young people.” International Journal of Music Education 28.3 (2010): 269-289.

bottom of page