top of page

Jak si zapamatovat tóny na kytaře (pro začátečníky)

Pokud na kytaru právě začínáš nebo Ti jen nejsou jasné některé základní pojmy, následující řádky Ti je pomohou pochopit. Chceš se něco naučit hrát a ze všech stran slyšíš o tom, že bys měl na kytaře držet ten či onen tón. Ale jak poznat, kde ho mám najít? Spousta kytaristů v tom zejména ze začátku chybuje a smyslem tohoto krátkého článku je, aby ses mezi ně neřadil.

Kytara se skládá z mnoha částí, tři základní jsou tělo, krk a hlava kytary. Momentálně je pro nás nejdůležitější krk a něm položený tzv. hmatník, tj. místo, kam pokládám prsty levé ruky. Hmatník je rozdělen na mnoho částí. Každá z nich se nazývá pražec. Pražce mají vzestupné číslování a počítají se směrem od hlavy k tělu kytary. To znamená, že políčko, které je nejblíž k hlavě nástroje, se nazývá první pražec, následně je druhý, třetí atd. Každý nástroj může mít jiný počet pražců, nejčastěji mezi 20 – 24, ale můžou se najít nástroje, které mají méně nebo naopak více. To není špatně, prostě to tak může být.

Vodorovně s krkem a hmatníkem je na kytaře nasazeno šest strun. Každá struna má svůj název. Názvy strun od nejtenčí po nejsilnější jsou E H G D A E. Pro lepší zapamatování se často používají mnemotechnické pomůcky typu „Emil Hodil Granát Do Atomové Elektrárny“. První písmeno každého slova je zároveň názvem jedné struny.

Struny nemají své názvy jen tak. Pokud kytaru správně naladíme a rozezníme ji tím, že na ní zahrajeme (a přitom ji na žádném místě nedržíme levou rukou), pak nám struna vydá tón. A tento tón má přesně tentýž název jako název struny. Když tedy zahraji na strunu E (a levou rukou ji nikde nepřidržuji), kytara mi zahraje tón E. Když rozezním strunu A, vznikne mi tón A atd.

Pokud chci na kytaře zahrát jiný tón, musím umístit prst levé ruky na některý z pražců. Každý pražec dá vzniknout jinému tónu. Pokud bychom tedy počítali, že kytara má například 22 pražců a na každém zahraji jiný tón, bude to znamenat celkem 22 pražců x 6 strun, tj. 132 různých tónů. To zní samozřejmě děsivě. Není se ale čeho bát. Je potřeba si dopředu říct, že se není potřeba učit takové množství různých tónů.

Pravda je taková, že tónů máme celkem jen 12. Ty se na kytaře opakují stále ve stejném pořadí, tzn. po 12 pražcích se začnou opět opakovat. Každý tón najdeme tedy na kytaře hned několikrát! Pořadí těchto tónů je stále stejné, takže aniž bychom se cokoliv museli učit, můžeme si pomocí tohoto pravidla kterýkoliv tón jednoduše odvodit a dopočítat.

Tóny na jednotlivých pražcích jdou za sebou VŽDY v tomto pořadí

C – Cis – D – Dis – E – F – Fis – G – Gis – A – Ais – H

Po tónu H následuje opět tón C a sled tónů se opakuje ve stejném pořadí. Nyní si ukážeme, jak podle tohoto určíme tóny na kterékoliv struně.

Začněme strunou E. Když ji zahrajeme „naprázdno“, tj. tak, že levou rukou nedržíme žádný pražec, vznikne nám tón E. Když dáme prst levé ruky na první pražec této struny, vznikne nám tón F, na druhém pražci tón Fis, na třetím pražci tón G. A takto bychom mohli postupovat po celé délce struny.

Tóny na struně E budou seřazeny tedy takto:

Jelikož struna E je na kytaře 2x – nejtenčí i nejsilnější struna, bude tato tabulka platit pro obě varianty. Na obou těchto strunách budou tóny ve stejném pořadí.

Úplně stejným způsobem můžeme postupovat u následující struny H. Jediný rozdíl bude v tom, že tentokrát nezačneme počítat od tónu E, ale logicky od tónu H. Pořadí, v jakém jdou tóny za sebou zůstává stejné.

Tóny na struně H budou seřazeny tedy takto:

Pokud Ti je princip tohoto počítání jasný, zkus si určit tóny i na zbývajících strunách. Pro kontrolu správnosti je zde všechny vypíšu.

Tóny na struně G budou v tomto pořadí:

Tóny na struně D budou v tomto pořadí:

Tóny na struně A budou v tomto pořadí:

Dá se tedy říct, že nám bohatě stačí, když si zapamatujeme pořadí 12 tónů. Všechny tóny si potom budeme moci na kytaře dopočítat.

Je to také výborná pomůcka k tomu, jak si jednotlivé tóny postupně zapamatovávat. Hodně štěstí při učení! 

Jsi úplný kytarový začátečník a chceš se rychle naučit improvizovat? Bude Tě zajímat článek "Improvizace pro úplné začátečníky aneb Jak začít improvizovat, když jsem právě začal na kytaru a neznám žádnou teorii"

tab1.jpg
tab2.jpg
tab3.jpg
tab4.jpg
tab5.jpg
bottom of page